Tarieven

De kosten voor de BSO (2018) zijn vanaf € 6,85 bruto per uur. 

Voor voorschoolse opvang geldt een minimumafname van 1 uur. Op de korte middagen in de schoolweken (maandagen, dinsdagen en donderdagen) berekenen wij de opvang altijd tot 18.00 uur (of 18.15/18.30 uur als u later komt ophalen) vanaf de tijd dat de school uit is. Voor de overige middagen en -marge- en vakantiedagen geldt geen minimum opvangafname. 

U wordt nooit verplicht vakantieopvang af te nemen, maar kunt er wel altijd gebruik maken!

Er zijn nog kindplaatsen beschikbaar, ook voor flexibele opvangsdagen/tijden. Neemt voor meer informatie graag contact met ons op: info@degrondzeiler.nl

LRKP

Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

U kunt daardoor via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een groot deel van de kosten

vergoed krijgen. Doe de aanvraag van de kinderopvangtoeslag zo vroeg mogelijk, tot uiterlijk 2

maanden na de start van de opvang, om te voorkomen dat u kinderopvangtoeslag misloopt.

Zie hiervoor ook www.toeslagen.nl ->Kinderopvangtoeslag. U kunt daar ook een proefberekening maken.

Voor de aanvraag heeft u ook onze registratienummers nodig.

Onze registratienummers zijn per locatie:

Kinderdagverblijf Leens 321529790

BSO Winsum 150258100

BSO Leens 620088485

U kunt deze ook terugvinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Openingstijden

Wij bieden voor- en na-schoolse opvang aan van maandag tot en met vrijdag tussen 6.30 uur en 18.30 uur.
Tevens kunt u bij ons terecht voor opvang op margedagen en vakantiedagen.