Tarieven

De kosten voor het kinderdagverblijf (2018) zijn vanaf € 7,23  bruto per uur.


LRKP

Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

U kunt daardoor via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een groot deel van de kosten

vergoed krijgen. Doe de aanvraag van de kinderopvangtoeslag zo vroeg mogelijk, tot uiterlijk 2

maanden na de start van de opvang, om te voorkomen dat u kinderopvangtoeslag misloopt.

Zie hiervoor ook www.toeslagen.nl ->Kinderopvangtoeslag. U kunt daar ook een proefberekening maken.

Voor de aanvraag heeft u ook onze registratienummers nodig.

Onze registratienummers zijn per locatie:

Kinderdagverblijf Leens 321529790

BSO Sauwerd 183070343

BSO Winsum 704208908

BSO Leens 620088485

U kunt deze ook terugvinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.30/7.00 uur tot 18.30 uur.