Kindercentrum De GrondzeilerDe Kinderopvang - totaal aanbieder van Noord-Groningen!
Kinderdagverblijf - BuitenSchoolse Opvang BSO- Vakantieopvang


REGISTRATIENUMMERS

Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)


U kunt daardoor via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een groot deel

van de opvangkosten vergoed krijgen.

Doe de aanvraag van de kinderopvangtoeslag zo vroeg mogelijk, tot uiterlijk 2 maanden na de start van de

opvang, om te voorkomen dat u kinderopvangtoeslag misloopt.


Voor de aanvraag heeft u onze registratienummers nodig.

Onze registratienummers zijn per locatie zijn:


Kinderdagverblijf Leens 321529790


BSO Winsum 150258100


BSO Leens 620088485


U kunt deze registratienummers ook terugvinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl