Leden oudercommissie gezocht!!!
Onze oudercommissie ’s zoeken (nieuwe) leden!
Voelt u er iets voor om de belangen van de ouders te behartigen?
En mee te praten, mee te denken en mee te doen?!
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!
oudercommissie@degrondzeiler.nl


Wat is een oudercommissie:

De oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang. Dat bestaat uit
ouders die klant zijn van De Grondzeiler. De oudercommissie adviseert de eigenaar van de
organisatie over verschillende zaken, waaronder pedagogisch beleid en kwaliteit. De
oudercommissie kan de verbindende schakel zijn tussen De Grondzeiler en klanten.


Doel van een oudercommissie:

 • Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te
  vertegenwoordigen.
 • De verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te
  realiseren door invloed uit te oefenen op het beleid van De Grondzeiler.
 • De communicatie te bevorderen tussen organisatie en de ouders en de
  oudercommissie.
 • De betrokkenheid van de ouders bij en een actieve deelname van alle ouders aan het
  kinderdagverblijf te vergroten.


Wat zijn de taken:

De oudercommissie adviseert De Grondzeiler over beleid t.a.v.

 • Bieden van verantwoorde opvang.
 • Voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid.
 • Openingstijden.
 • Prijs kinderopvang.
 • Pedagogisch beleid.
 • Inhoudelijke ouderavonden en themabijeenkomst.
 • Communicatie met ouders.

U kunt ook meedenken:

Hoe? De oudercommissie vergadert 1x per 2 a 3 maanden vaak samen met de eigenaar
van het kindercentrum. We zouden het leuk vinden als u suggesties, vragen of
opmerkingen heeft en dit aan ons laat weten. Er komt in de centrale hal op het
kinderdagverblijf een ideeënbus. U kunt een van ons ook altijd aanspreken op de groep
of ons mailen via ons e-mailadres: oudercommissie@degrondzeiler.nl Wij stellen het
zeer op prijs! Van elke vergadering worden notulen gemaakt, deze kunt u opvragen via
ditzelfde emailadres.


Regelement:

De leden van de oudercommissie worden in beginsel democratisch gekozen uit en door de
ouders waarvan een kind door De Grondzeiler opgevangen wordt. De ouders van de
oudercommissie komen ongeveer 4 tot 8x per jaar bijeen om te vergaderen. De ouders
mogen maximaal 2 jaar deelnemen aan de oudercommissie of moeten daarna opnieuw
herkozen worden. Als het kind De Grondzeiler verlaat dan stopt de ouder als deelnemer aan
de oudercommissie.